NL
NL
FR
ES
NL
In één oogopslag:

Algemene kennis van veiligheidsschakelaars

Ontsnapping

Bij gevaar moet de noodontgrendeling ontgrendeling zonder hulpmiddelen vanuit de gevarenzone/machinezijde mogelijk maken. De inrichting moet manueel bediend worden en positief inwerken op de vergrendeling. De bediening moet leiden tot een permanente blokkering van de vergrendeling van de afscherming (zie ook hulpontgrendeling).

Noodontgrendeling/noodontgrendeling

Noodontgrendeling wordt gebruikt om in noodgevallen de vergrendeling van een beschermvoorziening te ontgrendelen. De ontgrendeling kan worden uitgevoerd vanaf de toegangszijde/buitenzijde zonder gereedschap. In geval van noodontgrendeling klikt de schakelaar vast in de ontgrendelde positie en kan hij alleen met een reparatieachtige krachtinspanning in de uitgangspositie worden teruggezet.

Veiligheidsintegriteitsniveau (SIL)

Safety Integrity Level is het niveau dat de waarschijnlijkheid beschrijft dat een veiligheidsgerelateerd systeem de vereiste veiligheidsfuncties zal uitvoeren onder alle gespecificeerde omstandigheden binnen een gespecificeerde periode. Voor dit doel wordt het veiligheidsintegriteitsniveau dat moet worden bereikt (SILr; de "r" staat voor "vereist") vergeleken met de "werkelijke" SIL die wordt bereikt.

Hulpontgrendeling

Als de vergrendeling van een afscherming mislukt, kan ze worden ontgrendeld met een hulpontgrendeling vanaf de toegangs-/externe zijde. De ontgrendeling gebeurt met gereedschap of een sleutel. De hulpontgrendeling moet worden beveiligd tegen misbruik (loodverzegeling, vernis).

Prestatieniveau (PL)

Discreet niveau dat het vermogen aangeeft van veiligheidsgerelateerde onderdelen van een besturingssysteem om een veiligheidsfunctie onder voorzienbare omstandigheden uit te voeren (definitie volgens de norm DIN EN ISO 13849). Eenvoudiger gezegd is het prestatieniveau een maatstaf voor de betrouwbaarheid van een veiligheidsfunctie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het te bereiken prestatieniveau (PLr; de "r" staat voor "vereist") en het "werkelijke" PL dat daadwerkelijk wordt bereikt. Er zijn vijf prestatieniveaus, die staan voor verschillende restrisico's.

Sterke partners van Brühl: fabrikant van veiligheidsschakelaars

© Brühl Safety GmbH. Alle rechten voorbehouden.