NL
NL
FR
ES
NL

CE

Geen tijd voor onzekerheid -
Je zit aan de veilige kant met Brühl

CE-markering voor beschermende afrasteringen is verplicht

Gecertificeerde veiligheid in een machinegestuurde omgeving wordt duidelijk aangegeven met de CE-markering. Maar niet alleen machines moeten voldoen aan een veelheid van normen en standaarden volgens de Machinerichtlijn, kortweg MRL. Fabrikanten van veiligheidsafrasteringssystemen moeten ook voldoen aan de gedefinieerde verplichtingen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG in de vorm van de 9e Verordening bij de Wet Productveiligheid (9e ProdSGV) en hun systemen voorzien van een CE-markering.

Brühl-beschermheksystemen volledig CE-conform

Alle veiligheidsheksystemen die Brühl op de markt brengt, zijn in hun geheel CE-gemarkeerd en voldoen volledig aan de gedefinieerde specificaties van de Machinerichtlijn. Dankzij de productie onder ISO 9001:2015-kwaliteitscontrole, een uiterst robuust en stabiel productdesign en het gebruik van geavanceerde technologieën kunnen machinefabrikanten met de Brühl-veiligheidsheksystemen vertrouwen op CE-conforme kwaliteit en veiligheid. Naast de naleving van de DIN-norm EN ISO 17000:2004 voor een veiligheidsheksysteem zorgt Brühl bij de levering van een compleet veiligheidsheksysteem ook voor de voorbereiding en verzending van de CE-conformiteitsverklaring.

"Voor onze klanten en voor ons is de CE-markering een belangrijke mijlpaal en van verstrekkende strategische betekenis. Het biedt ons de basis voor de systematische veiligheid van onze producten in het kader van de Machinerichtlijn. Onze klanten en partners behoren tot de eersten die hiervan profiteren."


Algemeen directeur
Heinrich Brühl

CE-markering van veiligheidscomponenten

De complexe CE-conformiteitsprocedure, die fabrikanten of distributeurs van veiligheidsafrasteringssystemen moeten doorlopen voor ingebruikname in overeenstemming met de MRL (Machinerichtlijn), omvat de volgende vereisten:


1. veiligheidscomponenten voldoen aan de toepasselijke essentiële gezondheids- en veiligheidseisen

2. alle technische documentatie beschikbaar is

3. alle relevante informatie (gebruiksaanwijzing) beschikbaar is

4. conformiteitsbeoordelingsprocedures uitvoeren, inclusief volledige proceduredocumentatie

5. de EG-verklaring van overeenstemming opstellen en indienen

6. breng de CE-markering aan op het beschermende afrasteringssysteem.

Veiligheidshekken: onderdeel van de machinerichtlijn

Volgens de huidige richtlijn voor de toepassing van de Machinerichtlijn worden veiligheidsafrasteringssystemen gedefinieerd als zogenaamde veiligheidscomponenten. Volgens de richtlijn spreekt men van een relevante veiligheidscomponent die CE-markering vereist als


  • het dient om een veiligheidsfunctie te garanderen

  • het wordt afzonderlijk op de markt gebracht

  • het defect en/of de storing de veiligheid van personen in gevaar brengt

  • het niet noodzakelijk is voor de werking van de machine of kan worden vervangen door onderdelen die gebruikelijk zijn voor de werking van de machine

© Brühl Safety GmbH. Alle rechten voorbehouden.