Webcode 12

Telefonische supportNeem contact met ons op via +49 (0)2737 5934-0

Risicoanalyse

Ondersteuning bij de risicobeoordeling 


De wettelijk verplichte risicobeoordeling is een onvermijdelijke stap op weg naar de CE-markering voor elke machine- en installatiebouwer. Op basis van de risicobeoordeling van onze (potentiële) klanten ondersteunen wij hen bij het juiste ontwerp van een veiligheidsvoorziening, met name bij vragen over speciale toepassingen.

 

Wij staan u al in de ontwerpfase, maar ook bij het eindproduct terzijde en adviseren u over de machinerichtlijn en de relevante normen voor machine- en installatieveiligheid.

 

Schade aan machines is duur - menselijk letsel tragisch


Door meer veiligheid op installaties en machines kunnen ernstige ongelukken of zelfs dodelijke ongevallen worden vermeden. Het afschermen van machines die een gevaar kunnen vormen voor de werknemers moet daarom voor de verantwoordelijken de hoogste prioriteit hebben.

 

Wij adviseren machine- en installatie-exploitanten volgens de wettelijke bepalingen van de Duitse richtlijn bedrijfsveiligheid en dragen als belangrijkste element onze jarenlange ervaring in de ontwikkeling en aanpassing van veiligheidsvoorzieningen bij aan het analyseproces van gevaren- en risicobeoordelingen.

Veiligheidscheck

"Ongevallenonderzoek in verwerkingsbedrijven wijzen uit dat de veiligheidsvoorzieningen op machines blijkbaar opzettelijk worden gemanipuleerd". Dit wordt beschreven in een onderzoek/studie van de bedrijfsvereniging Metall die in de vakperssectie volledig kan worden gedownload. Om dergelijke manipulaties en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor de exploitanten van de machines en installaties tegen te gaan, biedt Brühl Safety GmbH een jaarlijkse veiligheidscontrole aan. Deze veiligheidscontrole omvat een controle van de relevante veiligheidsvoorzieningen in overeenstemming met de normen DIN EN 12100, EN 294, EN 811, EN 953 en EN 1088. 

Deurtest volgens ASR A1.7

Zorgvuldig gedocumenteerd

Volgens ASR A1.7 (voorheen BGR 232) is regelmatige controle van motorisch aangedreven veiligheidspoorten van machines verplicht. Afhankelijk van het aantal slagen en het toepassingsgebied test Brühl zowel zijn eigen systemen als die van andere fabrikanten door eigen specialisten, samen met de nodige testdocumentatie.

Onderhoud

Onderhoud en service – verantwoordelijkheid na de verkoop

De voltooiing van een project hoeft niet het einde van het project te zijn. Zorgvuldig onderhoud en service verhogen de levensduur en functionaliteit van de veiligheidsvoorzieningen. Daarom biedt Brühl op verzoek regelmatige inspectie en onderhoud van motorisch aangedreven deuren en poorten aan.

Montage

Montageservice wereldwijd

Wij bieden onze klanten een professionele montage van afschermingen aan. Wij beperken ons daarbij niet tot het Duitstalige gebied, maar beschikken over een wereldwijde montageservice door onze ervaren specialisten. In het verleden hebben we wereldwijd installaties en assemblages gerealiseerd, bijvoorbeeld in China, Korea, de VS en Mexico.


Eerste montage

Hoewel alle veiligheidshekken van Brühl Safety GmbH gekenmerkt worden door een zeer eenvoudige installatie (montage door 1 persoon) en bij elk project gedetailleerde montagehandleidingen worden meegeleverd, bieden wij onze nieuwe klanten ondersteuning bij de eerste montage. Daardoor stellen wij bij u, onze klant, een probleemloos en voordelig montageproces zeker.