NL
NL
FR
ES
NL

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden gelden voor alle bezoekers van de website www.bruehl-safety.com van Brühl Safety GmbH. Door het bezoeken van de website accepteert de bezoeker de gebruiksvoorwaarden.

De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderzocht en uitgevoerd. Desondanks kunnen fouten in het redactieproces niet worden uitgesloten. Opmerkingen en correcties kunt u sturen naar info(at)bruehl-safety.com.

Ondanks zorgvuldige controle kan geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze webpagina's worden aanvaard. In het bijzonder aanvaardt Brühl Safety GmbH geen enkele aansprakelijkheid voor schade of gevolgen die voortvloeien uit het directe of indirecte gebruik van de aangeboden inhoud.

Als aanbieder van inhoud is Brühl Safety GmbH verantwoordelijk voor zijn eigen inhoud die hij conform de algemene wetten voor gebruik ter beschikking stelt. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen deze eigen inhoud en verwijzingen ("externe links") naar inhoud van andere aanbieders. Dergelijke externe inhoud is niet afkomstig van Brühl Safety GmbH en Brühl Safety GmbH heeft ook niet de mogelijkheid om de inhoud van sites van derden te beïnvloeden.

De inhoud van externe sites waarnaar Brühl Safety GmbH door middel van links verwijst, geeft niet de mening van Brühl Safety GmbH weer, maar dient slechts ter informatie en ter verduidelijking van verbanden. Brühl Safety GmbH is niet aansprakelijk voor externe inhoud waarnaar zij slechts in de hierboven beschreven zin verwijst. Hiervoor is uitsluitend de aanbieder van de inhoud verantwoordelijk.

Alle op deze website gepubliceerde inhoud (lay-out, teksten, afbeeldingen, grafieken etc.) is auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik dat niet is toegestaan door het auteursrecht vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve houder van het auteursrecht. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Fotokopieën en downloads van webpagina's mogen uitsluitend voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik worden gemaakt.

Copyright © 2023, Brühl Safety GmbH. Alle rechten voorbehouden.

© Brühl Safety GmbH. Alle rechten voorbehouden.