Webcode 36

Woordenlijst

In onze Brühl-woordenlijst hebben we alle relevante termen voor de veiligheid van machines en installaties met Brühl-veiligheidsheksystemen samengevat. In alfabetische volgorde kunt u de voor u belangrijke term en de uitleg ervan vinden door gewoon op het betreffende veld te klikken.

Hartmaat (AM)

Afmeting van een component van het midden van de eerste staander tot het midden van de tweede staander.

Aanslagrichting

De aanslagrichting wordt bepaald door de aanslagzijde. De aanslagzijde van een deur is de zijde waaraan de deurscharnieren zijn bevestigd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen DIN-links (aanslag links) en DIN-rechts (aanslag rechts).

Naar buiten openend

De scharnierdeuren zijn standaard zo ontworpen dat de vleugel naar buiten (d.w.z. in richting van de operator) opent.

Tussenruimte


Tussenruimte + roosterhoogte = hekhoogte

Naar binnen openend

Bij naar binnen openende deuren gaan de deuren naar de kant van de machine open. Dit kan nodig zijn als er buiten bijvoorbeeld te weinig ruimte is. Er moet worden gecontroleerd of dit in het kader van het betreffende veiligheidsconcept is toegestaan. Deze optie is niet van toepassing op vluchtdeuren. Ze moeten altijd in de vluchtrichting naar buiten openen.

Frequentieomvormer (FO)

De frequentieomvormer verandert de netfrequentie van de wisselspanning (frequentie driefasenspanning) van 50 Hz naar een instelbare waarde. Het toerental van de aangesloten motor is direct afhankelijk van de frequentie van de driefasenspanning en kan daarom met de frequentieomvormer worden geregeld. Hierdoor kan de deur traploos trager en sneller worden aangedreven en zijn functies zoals 'kruipsnelheid' of 'langzame start' mogelijk.

Gevarenzone


Het gevaar kan daarbij:

• permanent aanwezig zijn tijdens doelmatig gebruik van de machine (beweging van gevaarlijke bewegende delen, vonken tijdens het lassen, enz.)
• of onverwacht optreden (onbedoeld, onverwacht opstarten, enz.).

Gevarenaanduiding


• maximaal toerental van draaiende onderdelen,
• grootste draagvermogen,
• noodzaak tot dragen van beschermingsmiddelen,
• instelwaarden voor de afschermingen,
• frequentie van inspecties enz.

De informatie op de machine moeten tijdens de gehele levensduur onuitwisbaar en leesbaar blijven. Er mogen geen borden of schriftelijke waarschuwingen met alleen het opschrift 'Gevaar' worden gebruikt. Aanduidingen, symbolen en schriftelijke waarschuwingen moeten gemakkelijk te begrijpen en eenduidig op de betreffende deelfunctie van de machine betrekking hebben. Gemakkelijk te begrijpen tekens (pictogrammen) hebben de voorkeur boven een schriftelijke waarschuwing. Er mogen alleen borden en pictogrammen worden gebruikt die begrijpelijk zijn in de cultuur waarin de machine zal worden gebruikt. Schriftelijke waarschuwingen moeten in de taal van het land waar de machine voor het eerst wordt gebruikt opgesteld zijn en op verzoek ook in de taal die de operator begrijpt. Volgens de normen voor veiligheid van machines behoren dergelijke markeringen tot de indicatieve veiligheidstechniek (gebruikersinformatie over het restrisico).

Roosterelementen

Een roosterelement is een onderdeel van een afscherming van een gebied, meestal door middel van een complexe omheining van de betreffende gevarenzone. Roosterelementen in combinatie met staanders vormen een veiligheidsheksysteem.

Roosterhoogte


Roosterhoogte + tussenruimte = hekhoogte.

Dwarsprofiel

Het dwarsprofiel is een horizontaal verbindingselement van het frame, boven de deurvleugel. Deze verbinding van het dwarsprofiel met de scharnier- en aanslagstaanders verhoogt de stijfheid van het deurportaal.

Conventionele veiligheidsschakelaar

Elektromechanische veiligheidsschakelaars die zijn uitgerust met een geïntegreerde actuator (type 1) of met een afzonderlijke actuator (type 2).

Nuttige breedte (LB)

De nuttige breedte komt overeen met de daadwerkelijk aanwezige doorgangsbreedte bij deuren.

Nuttige hoogte (LH)

De nuttige hoogte komt overeen met de werkelijke doorgangshoogte voor deuren van de vloer tot aan de onderrand van het bovenlicht.

Manipulatie


• spijkers,
• stukken draad,
• lijmstroken enz.

Niet op een eenvoudige manier (BGI 575) te vermijden, is:
• het demonteren van onderdelen,
• het uit zijn beveiligingsstand draaien van de veiligheidsschakelaar,
• het gebruik van een tweede actuator,
• het overbruggen van de contacten enz.

In het ontwerp moet meegenomen worden dat ondanks veiligheidsvoorzieningen een eenvoudige en doelmatige bediening van machines en installaties mogelijk is. Als dit buiten beschouwing blijft,

Machineveiligheid

Machineveiligheid is een veelgebruikte term om veiligheidsmaatregelen op machines en installaties te beschrijven die als doel het vermijden van gevaarlijke situaties en hun risico's hebben. Het onderwerp machineveiligheid wordt vanuit twee perspectieven bekeken. De fabrikant van de machine moet veilige machines in omloop brengen op basis van de machinerichtlijn en tijdens de ontwerpfase rekening houden met veiligheidsmaatregelen. De exploitant van een machine of installatie is ter bescherming van zijn medewerkers verantwoordelijk om te garanderen dat ze veilig met en aan de machine kunnen werken.

Gemiddelde snelheid

De gemiddelde snelheid komt overeen met een gemiddelde waarde uit de verschillende verplaatsingssnelheden.

Prestatieniveau (Performance Level - PL)

Discreet niveau dat het vermogen specificeert van veiligheidsgerelateerde onderdelen van een besturingssysteem om onder voorzienbare omstandigheden een veiligheidsfunctie uit te voeren (definitie volgens de norm EN 13849). Eenvoudig gezegd is het prestatieniveau een maatstaf voor de betrouwbaarheid van een veiligheidsfunctie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het te bereiken prestatieniveau (Performance Level PLr; de 'r' staat voor 'vereist') en het 'werkelijke' PL dat daadwerkelijk wordt bereikt. Er zijn vijf prestatieniveaus die verschillende restrisico's inhouden.

Polycarbonaat

Polycarbonaat wordt gebruikt als andere kunststoffen te zacht, te breekbaar, te krasgevoelig, niet vormvast of niet helder genoeg zijn. Polycarbonaat is glashelder, kan worden gekleurd, gelast en gelijmd. Bovendien is het zeer maatstabiel en heeft het een hoge slagvastheid.

Positieschakelaar

Positieschakelaars worden gebruikt om de positie van beweegbare veiligheidsvoorzieningen te detecteren. Zodra een positieschakelaar als veiligheidscomponent wordt gebruikt, spreekt men van positieschakelaars met veiligheidsfunctie of een veiligheidsgerelateerde positieschakelaar. In dat geval moet het schakelelement minimaal één geforceerde openingsfunctie bevatten.

Grendel

De actuator wordt mechanisch geleid door de grendelschuif wanneer deze in de veiligheidsschakelaar binnenkomt. Het deel van de grendel dat op het deurframe is gemonteerd, bestaat uit een uitstekende grendelschuif in een geleider, een handgreep en de actuator. Aan de zijkant van de staander zijn de grendelvanger en de veiligheidsschakelaar aangebracht. In gesloten toestand vangt de grendelvanger de krachten op de deur op, die anders op de schakelaar en de actuator uitgeoefend zouden worden en deze componenten zouden kunnen beschadigen.

Slipweerstand/-klasse

Slipklassen bepalen de slipweerstand of de oppervlakte-eigenschappen van bijvoorbeeld vloercoatings.

Veiligheidsintegriteitsniveau (Safety Integrity Level - SIL)

Safety Integrity Level (veiligheidsintegriteitsniveau) is het niveau dat de waarschijnlijkheid beschrijft dat een veiligheidsgerelateerd systeem de vereiste veiligheidsfuncties onder alle gespecificeerde omstandigheden en binnen een gespecificeerde periode volgens de eisen zal uitvoeren. Het te bereiken veiligheidsintegriteitsniveau (SILr; 'r' staat voor 'vereist') wordt vergeleken met het 'werkelijke' SIL dat wordt bereikt.

Schakelstrip

Een schakelstrip detecteert een persoon of zijn lichaamsdeel of een voorwerp wanneer er druk wordt uitgeoefend op het activeringsoppervlak. Het is een lijnvormige veiligheidsvoorziening met contactfunctie. De taak van deze veiligheidsvoorziening is het vermijden van mogelijke gevaarlijke situaties voor een persoon in een gevaarlijke omgeving, zoals het randen met schuur- of beknellingsgevaar. Typische toepassingsgebieden zijn installaties met een deur of poort, bewegende eenheden op machines, platforms en hefinrichtingen.

Veiligheidsvoorziening

Een veiligheidsvoorziening is bedoeld om personen, productiegoederen en het milieu tegen gevaar te beschermen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen afschermende veiligheidsvoorzieningen en niet-afschermende veiligheidsvoorzieningen.

Beveiligingsmaatregel

Een veiligheidsmaatregel is een middel om het risico te verminderen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen veiligheidsmaatregelen aan de constructieve zijde en veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het systeem.

Gelast rooster / gepuntlast rooster

Voor de productie van puntgelaste roosters worden gladde, getrokken draden van staal of roestvrij staal gebruikt. Deze worden op de kruispunten haaks op elkaar verbonden door middel van elektrisch puntlassen. De gelaste knooppunten geven het rooster zijn buitengewoon hoge stabiliteit.

Zeefdrukplaat

Zeefdrukplaten zijn multiplexplaten met een slipvast oppervlak die vaak worden gebruikt in de voertuigbouw en bij slijtvaste utiliteitsvloeren.

Ophangingsbewaking

De ophangingsbewaking is een elektromechanische veiligheidsvoorziening om te verhinderen dat de poortvleugel bij breuk van een draagketting naar beneden valt. Brühl-poorten met ophangingsbewaking hebben altijd meerdere ophangmiddelen en zijn zo ontworpen dat de ophangingsbewaking bij het uitvallen van een ophanging een signaal geeft en de andere ophangmiddelen de vleugels in positie houden. Bovendien kan de bewaking van de ophangmiddelen worden gebruikt om een storing van de bewegingseenheid te registreren, die de vleugel onmiddellijk tot stilstand brengt.

Traanplaat

De traanplaat is een belastbare en stroeve staalplaat met structuur. Door te walsen krijgen de staalplaten hun amandelvormige 'tranen'. De onderkant blijft echter glad. De plaatsing van de tranen is zo ontworpen dat de slipweerstand hoog is en een optimale vloeistofafvoer wordt gegarandeerd.

Gelaagd veiligheidsglas

Gelaagd veiligheidsglas bestaat uit ten minste twee glasplaten waartussen een veiligheidsfolie is aangebracht. Dit betekent dat er geen risico op letsel bestaat bij glasbreuk, omdat de ruit ondanks talloze scheuren niet versplintert.

Gelaagd veiligheidsglas met geluidsisolatie

Voor gelaagd veiligheidsglas met geluidsisolatie wordt in plaats van de veiligheidsfolie een 1 mm dikke gietharslaag of geluidsisolatiefolie gebruikt. In beide gevallen kunnen zeer goede geluidsisolatiewaarden worden bereikt.

Hekhoogte

De hekhoogte komt overeen met de totale hoogte van het veiligheidshek vanaf de grond tot de bovenkant van het hekelement. Hekhoogte = tussenruimte + roosterhoogte.