NL
NL
FR
ES
NL

Wiki

In ons Brühl-glossarium hebben we alle relevante begrippen met betrekking tot machine- en installatieveiligheid met behulp van Brühl-veiligheidsheksystemen samengevat. Alfabetisch gerangschikt vindt u het voor u belangrijke begrip en de uitleg ervan door eenvoudigweg op het overeenkomstige veld te klikken.

Asafmeting (AM)

Afmeting van een component van het midden van de eerste paal tot het midden van de tweede paal.

Stop richting

De scharnierrichting wordt bepaald door de scharnierzijde. De scharnierzijde van een deur is de zijde waaraan de deurscharnieren bevestigd zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen DIN links (aanslag links) of DIN rechts (aanslag rechts).

Opening naar buiten

Standaard zijn de draaideuren zo ontworpen dat het deurblad naar buiten opent (d.w.z. naar de kant van de operator).

Bodemvrijheid

Hoogte vanaf de grond tot de onderste rand van het netelement. Bodemvrijheid + rasterhoogte = omheiningshoogte.

Binnenwaartse opening

Bij naar binnen openende deuren gaan de vleugels naar de machinezijde toe open. Dit kan nodig zijn als er bijvoorbeeld aan de buitenkant niet genoeg ruimte is. Er moet worden gecontroleerd of dit is toegestaan in het betreffende veiligheidsconcept. Deze optie bestaat niet voor vluchtdeuren. Deze moeten altijd naar buiten openen in de vluchtrichting.

Frequentieomvormer (FU)

De frequentieregelaar verandert de netfrequentie van de AC-spanning (driefasige frequentie) van 50 Hz naar een instelbare waarde. De snelheid van de aangesloten motor is direct afhankelijk van de driefasige frequentie en kan daarom worden geregeld door de frequentieregelaar. De deur kan dus continu langzamer en sneller worden bewogen en functies zoals "kruipsnelheid" of "langzaam opstarten" worden mogelijk gemaakt.

Gevaarlijk gebied

Gebied in of rond een machine waar een persoon wordt blootgesteld aan het risico op letsel of schade aan de gezondheid. Het gevaar kan: permanent zijn tijdens het bedoelde gebruik van de machine (beweging van gevaarlijke bewegende delen, boog tijdens een lasfase, enz.) of onverwacht (onbedoeld, onverwacht opstarten, enz.).

Hoogte rooster

De roosterhoogte is de hoogte van een rasterelement. Roosterhoogte + bodemvrijheid = hekhoogte.

Bestrijdingsprofiel

Het bovendorpelprofiel is een horizontaal verbindingselement van het kozijn, boven het deurblad. Deze verbinding van het bovendorpelprofiel met de scharnier- en aanslagstijlen verhoogt de stijfheid van het deurportaal.

Conventionele veiligheidsschakelaars

Elektromechanische veiligheidsschakelaars uitgerust met een geïntegreerd bedieningselement (type 1) of met een afzonderlijke actuator (type 2).

Vrije breedte (LB)

De vrije breedte komt overeen met de werkelijke doorgangsbreedte voor deuren.

Vrije hoogte (LH)

De vrije hoogte komt overeen met de werkelijke doorgangshoogte voor deuren vanaf de vloer tot aan de onderkant van de dorpel.


Manipulatie

Manipulatie is het opzettelijk omzeilen of omzeilen van veiligheidsvoorzieningen en hun componenten. Veiligheidsschakelaars en andere veiligheidsvoorzieningen moeten zo worden ontworpen dat de beschermende functie niet met de hand of met een eenvoudig hulpmiddel kan worden gewijzigd of omzeild. Eenvoudige hulpmiddelen zijn: Spijker, stukjes draad, plakband, enz. Niet omzeilen met eenvoudige middelen (BGI 575) is: onderdelen demonteren, de veiligheidsschakelaar uit zijn beschermende positie draaien, een tweede bediendeel gebruiken, de contacten overbruggen, enz. Bij het ontwerp moet er rekening mee worden gehouden dat ondanks de beveiligingen een eenvoudige en bedoelde werking van machines en systemen mogelijk is. Als hier geen rekening mee wordt gehouden,

Machineveiligheid

Machineveiligheid beschrijft in de volksmond beschermingsmaatregelen op machines en systemen met als doel gevaarlijke situaties en de bijbehorende risico's te vermijden. Het onderwerp machineveiligheid wordt vanuit twee perspectieven bekeken. Voor de fabrikant van de machine is het doel om veilige machines op de markt te brengen op basis van de Machinerichtlijn en om al in de ontwerpfase rekening te houden met veiligheidsmaatregelen. De bediener van een machine of systeem heeft de taak om te zorgen voor veilig werken met en aan de machine ter bescherming van zijn werknemers.

Gemiddelde snelheid

De gemiddelde snelheid komt overeen met een gemiddelde waarde uit de verschillende rijsnelheden.

Prestatieniveau (PL)

Discreet niveau dat het vermogen aangeeft van veiligheidsgerelateerde onderdelen van een besturingssysteem om een veiligheidsfunctie onder voorzienbare omstandigheden uit te voeren (definitie volgens de norm EN 13849). Eenvoudiger gezegd is het prestatieniveau een maatstaf voor de betrouwbaarheid van een veiligheidsfunctie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het te bereiken prestatieniveau (PLr; de "r" staat voor "vereist") en het "werkelijke" PL dat daadwerkelijk wordt bereikt. Er zijn vijf prestatieniveaus, die staan voor verschillende restrisico's.

Positieschakelaar

Positieschakelaars worden gebruikt om een positie van beweegbare beveiligingsinrichtingen te detecteren. Zodra een positieschakelaar wordt gebruikt als een veiligheidsrelevante component, wordt het een positieschakelaar met veiligheidsfunctie of een veiligheidsgerelateerde positieschakelaar genoemd. In dit geval moet het schakelelement ten minste één positief verbreekcontact bevatten.

Bout

De grendeltong geleidt de actuator mechanisch wanneer deze in de veiligheidsschakelaar wordt teruggetrokken. Het deel van de nachtschoot dat op het deurframe is gemonteerd, bestaat uit een uitstekende nachtschoot in een geleider, een handgreep en de actuator. De nachtschootontvanger en de veiligheidsschakelaar zijn aan de kozijnkant gemonteerd. In gesloten toestand absorbeert de nachtschoot de krachten op de deur die anders op de schakelaar en de actuator zouden inwerken en deze componenten zouden kunnen beschadigen.

Slipweerstand/klasse

Slipklassen bepalen de slipweerstand of oppervlakte-eigenschappen van bijvoorbeeld vloerbedekkingen.

Veiligheidsintegriteitsniveau (SIL)

Safety Integrity Level (veiligheidsintegriteitsniveau) beschrijft de waarschijnlijkheid dat een veiligheidsgerelateerd systeem onder bepaalde omstandigheden aan de vereiste veiligheidsfuncties voldoet.

Veiligheidsrand

Een veiligheidsschakelstrip detecteert een persoon of object en vermijdt potentieel gevaarlijke situaties.

Beschermend apparaat

Beschermingsmiddelen beschermen mensen, productiegoederen en het milieu tegen gevaren.

Beschermende maatregel

Een beschermende maatregel is een middel om het risico te verminderen. Er zijn beschermende maatregelen bij het ontwerp en beschermende maatregelen tijdens de werking van de installatie.

Lasrooster / puntlasrooster

Puntgelaste mazen bestaan uit getrokken draden die elektrisch met elkaar verbonden zijn op de kruispunten. Ze zijn zeer stabiel.

Zeefdrukplaat

Zeefdrukpanelen zijn multiplexpanelen met een slipvast oppervlak die vaak worden gebruikt in de voertuigbouw en voor slijtvaste bedrijfsvloeren.

Bewaking van dragende apparatuur

De ophanginrichtingbewaking is een elektromechanische beveiliging die voorkomt dat de poortvleugel naar beneden valt door een signaal af te geven in geval van een gebroken ophangketting. Brühl-poorten met ophangmiddelbewaking hebben altijd meerdere ophangmiddelen en zijn zo ontworpen dat bij een storing in een ophangmiddel het signaal van de ophangmiddelbewaking wordt geactiveerd en het andere ophangmiddel de vleugel in positie houdt. Bovendien kan een storing in de traverse worden geregistreerd via de ophangmiddelbewaking, waardoor de vleugel onmiddellijk tot stilstand komt.

Scheurplaat

Het scheurvel is een veerkrachtig vel met een antisliptextuur. Door het rollen krijgen de vellen hun amandelvormige "tranen". De onderkant blijft echter glad. De plaatsing van de scheuren is ontworpen om een hoge mate van slipweerstand te bieden en een optimale vloeistofafvoer te garanderen.

Gelaagd veiligheidsglas (VSG)

Gelaagd veiligheidsglas bestaat uit minstens twee glasbladen waartussen een veiligheidsfolie is aangebracht. Bij glasbreuk is er dus geen risico op letsel, omdat de ruit niet versplintert, ondanks talloze barsten.

Gelaagd veiligheidsglas met geluidsisolatie

Bij gelaagd veiligheidsglas met geluidsisolatie wordt in plaats van de veiligheidsfolie een 1 mm dikke laag giethars of een geluidsisolatiefolie gebruikt. In beide gevallen kunnen zeer goede geluidsisolatiewaarden worden bereikt.

Hoogte hek

De omheiningshoogte komt overeen met de totale hoogte van de veiligheidsomheining vanaf de grond tot de bovenrand van het omheiningselement. Hekhoogte = bodemvrijheid + maashoogte.© Brühl Safety GmbH. Alle rechten voorbehouden.